Legendy Polskiego Jeździectwa

Magazyn Koń Polski powstaje w kooperacji z:

O Nas

Koń Polski numer '0'"Koń Polski" to najstarszy, polski magazyn dla miłośników koni. Jego pierwszy numer "O" ukazał się drukiem w roku 1965, a ówczesnemu komitetowi redakcyjnemu przewodniczył prof. dr Witold Pruski. Od 1966 roku "Koń Polski" praktycznie nieprzerwanie towarzyszy kolejnym pokoleniom miłośników koni dostarczając informacji sportowych, hodowlanych oraz nowinek i ciekawostek z branży hippicznej.

Aktualne wydanie znajdziesz w sieci salonów EMPIK i placówkach Poczty Polskiej, a bieżące i archiwalne numery oraz prenumeratę możesz zamówić w naszym sklepie internetowym.

Magazyn "Koń Polski" redaguje zespół w składzie:

Redaktor Naczelny
- Paweł Gocłowski

Redaktor prowadzący: Urszula Łęczycka - e-mail: konpolski@pkwk.org

Dział reklamy: Anna Kacprzyk, anna.kacprzyk@pkwk.org

Współpracują: Ela Augustyniak, Tomasz Bagniewski, Oliwia Chmielewska, Aneta Chrząstek-Szyc, Jerzy Fedorski, Weronika Filipiak, Izabela Kiełmińska, Magdalena Komarek, Paulina Kos, Joanna Krawczyk, dr Marta Król, Krzysztof Lik, prof. dr hab. Joanna Makulska, Katarzyna Małecka, Agnieszka Mutwicka, Tomasz Olędzki, Ryszard Olejniczak, Alina Palichleb, Gabriela Panasiewicz, Leszek Pawlak, Magdalena Pikul, dr inż. Grażyna Polak, Marta Polaczek-Bigaj, Blanka Satora, Anna Skrzypek, Annamaria Sobierajska, Dorota Waraksa, Hanna Wieczorkowska

Skład - Agnieszka Kołwa

Druk - Drukarnia Standruk

Kontakt: konpolski@pkwk.org

O wydawcy:

Polski Klub Wyścigów Konnych z siedzibą w Warszawie powstał w 2001 roku. Działalność Klubu reguluje ustawa o wyścigach konnych oraz statut. Nadzór nad jego działalnością pełni minister właściwy do spraw rolnictwa, który powołuje Prezesa Klubu i Radę Klubu.

Główne zadania Polskiego Klubu Wyścigów Konnych to:

- ustalanie warunków rozgrywania gonitw i kontrola ich przestrzegania,
- działanie na rzecz rozwoju i promocji wyścigów konnych oraz doskonalenia hodowli koni,
- wydawanie zezwoleń na organizowanie wyścigów konnych, kierowanie stajnią wyścigową oraz licencji dla sędziów, trenerów,
   jeźdźców, powożących,
- reprezentacja Polski w międzynarodowych organizacjach wyścigowych i hodowlanych,
- prowadzenie ksiąg stadnych dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej,
- organizacja specjalistycznych szkoleń
- redakcja najstarszego, polskiego czasopisma hippicznego - "Koń Polski" (www.konpolski.pl)


Redaktor Naczelny:
Paweł Gocłowski

Paweł Gocłowski

fot. E.Twaróg
Wydawca:
Polski Klub Wyścigów Konnych

Poczta Polska